11 LÝ DO CẦN CÓ MỘT NHÀ HUẤN LUYỆN ĐIỀU HÀNH

07/09/2021 - 806
Cho dù bạn có kế hoạch học tập và phát triển điều hành chính thức hay không, bạn có thể có một số mục tiêu giống như khách hàng của chúng tôi. Trong khoảng thời gian sáu tháng, chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ những gì khách hàng đã giải quyết trong quá trình tham gia huấn luyện của họ. Những gì sau đây là tóm tắt cơ bản của nghiên cứu đó.
11 LÝ DO CẦN CÓ MỘT NHÀ HUẤN LUYỆN ĐIỀU HÀNH

1. Cải tiến Tổ chức. Các nhà lãnh đạo đã tập trung vào việc giới thiệu các cải tiến trong toàn tổ chức. Điều này cũng đúng khi giám đốc điều hành chỉ chịu trách nhiệm cho các bộ phận của tổ chức.

2. Cải thiện và tận dụng cách họ đã sử dụng thời gian. Các nhà lãnh đạo muốn học cách thiết lập và đạt được những ưu tiên cao nhất của họ. Hầu hết đều nỗ lực cải thiện khả năng lập kế hoạch và cách họ phân bổ và bảo vệ thời gian để đạt được các ưu tiên trong cả ngày.

3. Cải thiện Kỹ năng Con người. Các giám đốc điều hành liên tục làm việc để cải thiện cách họ liên hệ với những người xung quanh. Họ nghiêm túc về việc trở thành người lắng nghe tốt hơn nữa, sử dụng nhiều hơn các câu hỏi và giao tiếp rõ ràng hơn, giảm cơ hội hiểu lầm và không hành động.

4. Cơ hội để áp dụng những ý tưởng mới và đang ấp ủ. Các cuộc gọi huấn luyện của chúng tôi luôn là sân chơi để làm việc, làm rõ và phát triển hơn nữa các ý tưởng và hiểu biết sâu sắc có thể thúc đẩy các mục tiêu của tổ chức về phía trước.

5. Giải quyết các điểm mù tiềm năng. Ngay cả khi khách hàng đã trải qua thành công đáng kể, họ cũng nhận ra rằng có những hành vi hạn chế sự nghiệp hoặc thành công cần được giải quyết. Huấn luyện là một nơi an toàn để khám phá những điểm mù có thể có trong hành vi, công việc và thực tiễn lãnh đạo.

6. Làm việc Hiệu quả hơn với Nhóm Lãnh đạo của họ. Các nhà lãnh đạo đã làm việc để cải thiện các bài thuyết trình của nhóm, cải thiện luồng thông tin và nói chung là làm việc trên bất kỳ điều gì có thể nâng cao thành công của nhóm của họ. Họ có ý định phát triển các nhà lãnh đạo tương lai trong tổ chức và hướng dẫn các kế hoạch học tập và phát triển của người điều hành có tiềm năng cao.

7. Xác định và xác định tầm nhìn và chiến lược. Hầu hết các nhà lãnh đạo muốn truyền cảm hứng chứ không chỉ đơn giản là yêu cầu nhóm và lực lượng lao động của họ. Nhiều người đã làm việc để cải thiện sự rõ ràng của ngôn ngữ khi viết hoặc nói về tầm nhìn tương lai và thực thi chiến lược.

8. Bày tỏ sự thất vọng và sau đó tiến lên phía trước. Mọi nhà lãnh đạo đều biết có và sẽ tiếp tục là con người và xử lý các vấn đề. Một số ngày nó có thể khiến bạn suy sụp và các giám đốc điều hành cần một nơi an toàn để trút giận. Các nhà lãnh đạo đã sử dụng thời gian huấn luyện để thể hiện và xem xét những thất vọng, thay đổi tư duy và tích cực tập trung vào việc tiến lên phía trước.

9. Sử dụng phản hồi không phán xét để phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Các nhà lãnh đạo đã sử dụng phương pháp huấn luyện như một tấm bảng để suy nghĩ thấu đáo các tình huống, mối quan tâm và câu hỏi. Các nhà lãnh đạo đã dành thời gian sử dụng chúng tôi để đặt những câu hỏi phù hợp, đạt được sự rõ ràng và thiết kế các hành động.

10. Nâng cao năng lực khai thác căng thẳng và giảm khả năng kiệt sức của họ. Vì chúng tôi tin rằng căng thẳng là một công cụ quan trọng để xây dựng năng lực lãnh đạo, nên khách hàng đã dành thời gian học hỏi từ căng thẳng của họ và lấy cái nhìn sâu sắc đó và áp dụng nó vào các tình huống mới và đang phát triển, cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức.

11. Tích hợp Niềm tin Tâm linh vào Trách nhiệm Điều hành. Các nhà lãnh đạo Cơ đốc có thế giới quan và đạo đức làm việc lấy Chúa làm trung tâm đã cố ý xây dựng các phẩm chất và hành vi nhân vật mà họ cảm thấy phản ánh niềm tin của họ.

Tìm kiếm thông tin