“QUY LUẬT NẮP CHẶN” - DOANH NGHIỆP CHẬM PHÁT TRIỂN VÌ ĐÂU?

26/09/2021 - 593
Nếu khả năng lãnh đạo của bạn đạt 8 điểm trên thang điểm từ 1-10, tính hiệu quả của bạn sẽ không bao giờ cao hơn quá 7 điểm.
“QUY LUẬT NẮP CHẶN” - DOANH NGHIỆP CHẬM PHÁT TRIỂN VÌ ĐÂU?

Nếu khả năng lãnh đạo của bạn đạt 8 điểm trên thang điểm từ 1-10, tính hiệu quả của bạn sẽ không bao giờ cao hơn quá 7 điểm. Nếu khả năng lãnh đạo của bạn được 4 điểm, tính hiệu quả bạn sẽ luôn bị kẹt ở 3 điểm.

✨ Đó là “Quy luật nắp chặn”! Khả năng lãnh đạo của bạn, dù tốt hay xấu, sẽ luôn quyết định sự ảnh hưởng tới doanh nghiệp, đội ngũ hoặc tính cách cá nhân của bạn.

🔥 Cùng lắng nghe những chia sẻ của Coach Nancy Quyên để tìm cách gỡ bỏ “cái nắp chặn” đang kìm hãm doanh nghiệp của bạn!

Có thể bạn quan tâm
“QUY LUẬT NẮP CHẶN” - DOANH NGHIỆP CHẬM PHÁT TRIỂN VÌ ĐÂU?

“QUY LUẬT NẮP CHẶN” - DOANH NGHIỆP CHẬM PHÁT TRIỂN VÌ ĐÂU?

Nếu khả năng lãnh đạo của bạn đạt 8 điểm trên thang điểm từ 1-10, tính hiệu quả của bạn sẽ không bao giờ cao hơn quá 7 điểm.
Xem chi tiết
Tìm kiếm thông tin